Myllykonsti ry (reliefi: Anja Karkku-Hohti)

Taide- ja kulttuuriyhdistys myllyKONSTi

Jäsenet

Harri Huhtala
Antti Jokinen
Anna-Kaisa Juhola
Helinä Kalliolevo
Anja Karkku-Hohti
Maria Kontula
Olga Krok
Saila Levola
Tuula Lindfors
Maarit Lipsanen-Rogers
Riitta-Liisa Mansikkamäki
Maija Metsäpalo
Markku Mäkelä
Piritta Mäkinen
Heikki Neumann
Tuula Paulomo-Rantanen
John Rogers
Sari Vuorenoja
Lasse Ylitalo

Yhdistykseen jäseneksi voi hakeutua taiteen tai kulttuurin harjoittaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.